Asumista lähellä luontoa

Kostianvirran kylä, joka myös Roholan kaava-alueena tunnetaan, on pientalovaltainen, mukava asuntoalue, jossa väljyys ja maaseutumainen asuminen mahdollistuvat. Asemakaavassa on osoitettu yhteensä 180 uutta omakotitonttia ja 25 kytkettyjen asuinpientalojen tonttia. Asuinalueella vaihtelevat puistot, pienviljelyalueet ja asuintalot. Kaava sallii pienet mummonmökit ja isommat omakotitalot. Mutta millainen asuinalueesta oikeasti tulee? Listataanpa muutamia kohtia kaavaselostuksesta:

  • alueella on mahdollista toteuttaa ekologisesti kestävää rakentamista ja asumista
  • alueelle muodostuu viihtyisää ja turvallista lähiympäristöä, jossa alueen asukkailla on mahdollisuudet monipuoliseen asumiseen ja vapaa-ajan viettoon
  • Kostianvirran kylästä tulee alue, jolta on sujuvat ja liikenneturvallisuuden kannalta hyvät pyöräilyn ja jalankulun yhteydet Pälkäneen keskustan suuntaan.

Puistoja, leikkipaikkoja, puutarhaviljelyä...

Alueen sisääntuloliittymän läheisyyteen on osoitettu lähipalvelurakennusten korttelialue, jossa on reilusti rakennusoikeutta päiväkotia varten. Lähelle Kostianvirran rantaa on osoitettu toinen lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle voi sijoittua joko julkisia tai yksityisiä lähipalveluja, esimerkiksi kahvila, kioski tai harrastustoimintaa palveleva rakennus. Alueen itäosaan Roholantien varteen, lähivirkistysalueelle olemassa olevan ladon paikalle on osoitettu tilaa kioskille tai kahvilalle.

Kaava-alueesta on lähivirkistysalueita yli 40%. Jalankululle ja polkupyöräilylle on osoitettu reittejä siten, että kortteleiden lävitse muodostuu oma ulkoilureitistö. Nykyisille metsäalueille on annettu kaavamääräys alueiden säilyttämisestä puustoisena.

Asuinkortteleiden keskelle muodostuvat korttelipuistot. Näiden virkistysalueiden tarkoituksena on palvella ensisijaisesti niitä ympäröivien kortteleiden asukkaita. Korttelipuistoihin on varattu rakennusalat, joille on sallittua rakentaa asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettuja harrastetiloja ja kasvihuoneita, korttelin huoltoa palvelevia tiloja, jätteiden keräystä, kierrätystä ja kompostointia palvelevia tiloja sekä katoksia ja aitauksia. 

Kehäteiden ulkopuolelle muodostuu lähivirkistysalueita. Lähivirkistysalueille on osoitettu ohjeellisena leikki- ja oleskelualueeksi varattuja alueen osia, urheiluun ja virkistykseen varattuja alueen osia sekä puutarhaviljelyyn varattu alue. Puutarhaviljelyyn varatut alueen osat sijaitsevat kylän nykyisten viinimarjapensaiden alueella sekä niiden eteläpuolella. Kaava mahdollistaa nykyisten viinimarjapensaiden säilyttämisen ja viljelypalstojen perustamisen. Kaksi leikki-aluetta on osoitettu kehäteiden sisälle ja yksi puutarhaviljelyalueen viereen.

Kuulostaa aika kivalta, eikö? Lue lisää Info-osiossa! Suoraan tonttien koko- ja hintatietoihin pääset tästä.